Proces recenzowania

Zasady recenzowania

 1. Wszystkie nadesłane artykuły naukowe spełniające wymogi zawarte we „Wskazówkach dla autorów” są recenzowane przez jednego lub dwóch recenzentów w modelu double-blind review process, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzenci wypełniają „arkusz recenzji” (wzór do pobrania tutaj poniżej), który kończy:

 2. a) jednoznaczna rekomendacja dopuszczenia artykułu do publikacji – artykuł czeka na wybór przez Komitet Redakcyjny numeru, w którym zostanie zamieszczony; po wyborze autor lub autorzy artykułu są zawiadamiani o planowanym terminie publikacji;

  b) rekomendacja warunkowa (artykuł wymaga wprowadzenia zmian) – redakcja wysyła arkusz recenzji do autora lub autorów z prośbą o ustosunkowanie się do uwag recenzentów. Odpowiedź na recenzję oraz artykuł (z ewentualnymi poprawkami) wracają do tych samych lub innych recenzentów. Po otrzymaniu drugiej recenzji artykułu procedura powtarza się w zależności od rodzaju (bezwarunkowa, warunkowa) rekomendacji;

  c) jednoznaczne odrzucenie artykułu.

 3. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji (numerów) nie są ujawniane. Co roku na stronie internetowej „Zeszytów Naukowych” zamieszczana jest lista recenzentów współpracujących z redakcją.
Pobierz arkusz recenzji artykułu naukowego PDF
Pobierz arkusz recenzji artykułu naukowego – wersja interaktywna (edytowalna)
Recenzenci współpracujący z redakcją w 2012 r.

 • dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska – Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekonomii Rozwoju
 • prof. dr hab. Teresa Famulska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Finansów
 • prof. dr hab. Stanisław Flejterski – Uniwersytet Szczeciński, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
 • prof. dr hab. Marek Góra – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Ekonomii I
 • dr hab. Andrzej Graczyk – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Ekonomii Ekologicznej
 • dr hab. Zbigniew Grzymała – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Ekonomikii Finansów Samorządu Terytorialnego
 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
 • prof. dr hab. Alfred Janc – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Bankowości
 • prof. dr hab. Mirosława Klamut – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych
 • dr hab. Mirosława Kwiecień – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
 • dr hab. Krzysztof Malaga – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ekonomii Matematycznej
 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
 • dr hab. Wojciech A. Nowak – Uniwersytet Łódzki, Katedra Rachunkowości
 • dr hab. Jerzy Pisuliński – Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Cywilnego
 • prof. dr hab. Alicja Pomorska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Finansów Publicznych
 • prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Ubezpieczeń
 • prof. dr hab. Antoni Smoluk – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Matematyki i Cybernetyki
 • prof. dr hab. Jan Sobiech – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Przedsiębiorstw
 • dr hab. Adam Szyszka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Rynków Kapitałowych
 • dr hab. Piotr Urbanek – Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej
 • prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak – Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Recenzenci współpracujący z redakcją w latach 2010 i 2011

 • prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba – Uniwersytet Gdański, Katedra Finansów
 • prof. dr hab. Zofia Dach – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Teorii Ekonomii
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych
 • prof. dr hab. Aleksandra Lityńska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Historii Myśli Ekonomicznej
 • prof. dr hab. Adam Szewczuk – Uniwersytet Szczeciński, Katedra Finansów Publicznych
 • prof. dr hab. Ryszard Wierzba – Uniwersytet Gdański, Katedra Finansów