Rada Programowa

 • dr hab. Mirosław Bochenek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Czesław Bywalec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • prof. dr hab. Bogusław Fiedor (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Kazimierz Górka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • dr hab. Teresa Kamińska (Uniwersytet Gdański)
 • dr Ryszard Kowalski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – sekretarz
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska‐Ziemacka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Renata Oczkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • prof. dr hab. Marek Ratajczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Jan W. Wiktor (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • prof. dr hab. Andrzej Wojtyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)