Prenumerata

Prenumerata:

Poszczególne numery czasopisma można zakupić lub zamówić w siedzibie redakcji. Cena jednego numeru w sprzedaży bezpośredniej wynosi 60 zł, a w przypadku zlecenia wysyłki powiększona jest o jej rzeczywiste koszty. Przy zakupie większej liczby egzemplarzy możliwe są rabaty.

Adres redakcji:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Krakowie
ul. Lubelska 21, 30-003 Kraków
tel. 12 634-32-59, tel./fax: 12 634-03-81
e-mail:
krakow@pte.pl

Sekretariat redakcji czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–14.00.