Komitet Redakcyjny

 • prof. dr hab. Andrzej S. Barczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – redaktor tematyczny działu „Ekonometria i statystyka”
 • prof. dr hab. Ryszard Borowiecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – redaktor tematyczny działu „Zarządzanie”
 • prof. dr hab. Zofia Dach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Witold Kwaśnicki (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Artur Pollok (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – sekretarz
 • prof. dr hab. Stanisław Owsiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – redaktor tematyczny działu „Finanse”
 • prof. dr hab. Bogna Pilarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) – redaktor tematyczny działu „Marketing”
 • prof. dr hab. Stanisław Rudolf (Uniwersytet Łódzki) – redaktor tematyczny działu „Ekonomia”
 • dr hab. Aleksander Surdej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • prof. dr hab. Bogumiła Szopa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)