Informacje dla autorów

PDF Wskazówki dla autorów
PDF Oświadczenie autora (autorów) artykułu naukowego