Zeszyty Naukowe PTE

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (ZN PTE) to czasopismo poświęcone nauce, założone w 2003 r. Miało ono charakter półrocznika (do 2011 r. ukazywało się głównie jako rocznik).

Czasopismo wydawane było w formie drukowanej, a wszystkie artykuły zamieszczane zostały na stronie internetowej w wolnym dostępie. Wersją pierwotną czasopisma była wersja drukowana (ISSN 1644-8979).

Wydawcą periodyku był Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie. Na łamach czasopisma publikowane były artykuły z zakresu nauk ekonomicznych, nauk o finansach oraz nauk o zarządzaniu.

W latach 2013-2018 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dokonując ewaluacji czasopism naukowych, umieściło Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na liście czasopism punktowanych (lista B), przyznając im 4 pkt.