Zeszyty Naukowe PTE

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (ZN PTE) to czasopismo poświęcone nauce, założone w 2003 r. Ma ono charakter półrocznika (do 2011 r. ukazywało się głównie jako rocznik).

Czasopismo wydawane jest w formie drukowanej, a wszystkie artykuły zamieszczane są na stronie internetowej w wolnym dostępie. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana (ISSN 1644-8979).

Wydawcą periodyku jest Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły z zakresu nauk ekonomicznych, nauk o finansach oraz nauk o zarządzaniu.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dokonując ewaluacji czasopism naukowych, umieściło Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na liście czasopism punktowanych, przyznając im 4 pkt.
 


Adres redakcji:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Krakowie
ul. Rakowicka 20A, 31-510 Kraków
tel. 12 634-32-59
e-mail: krakow@pte.pl

Sekretariat redakcji czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–14.00.