Książki

Wielki kryzys jako bilans otwarcia XXI w. Próba holistycznej interpretacji

pod red. Artura Polloka
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2012
Numer ISBN: 978-83-88700-59-0
Cena: 0.00 zł
Fragment: dostępny
Uwaga! Pełna wersja książki dostępna on-line. Pobierz poszczególne części: Antoni Kukliński Kryzys wspólnoty atlantyckiej XXI wieku ... czytaj więcej »

Eksport jako forma internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Uwarunkowania i strategie

Agnieszka Żbikowska
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Miejsce i rok wydania: Kraków 2012
Numer ISBN: 978-83-61686-02-6
Cena: 31.50 zł - nakład wyczerpany
Fragment: dostępny
Celem monografii jest identyfikacja uwarunkowań i strategii marketingowych polskich eksporterów. W wymiarze teoretycznym praca przedstawia podstawowe teorie objaśniające naturę internacjonalizacji i ujmujące w sposób modelowy proces umiędzynarodowienia przedsiębior... czytaj więcej »

Memoriał w sprawie położenia finansowego

Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie. Tom VII
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2011
Numer ISBN: 978-83-88700-58-3
Cena: 10.50 zł
Fragment: dostępny
Przedruk "Memoriał w sprawie położenia finansowego" wydanego oryginalnie w 1923 r. Uwaga! Pełna wersja dostępna on-line - pobierz.... czytaj więcej »

Szkice z historii rachunkowości

Mieczysław Dobija, Marcin Jędrzejczyk
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Miejsce i rok wydania: Kraków 2011
Numer ISBN: 978-83-61686-01-9
Cena: 31.50 zł
Fragment: dostępny
Historia rachunkowości koncentruje się zwykle na wydarzeniu, jakim było pierwsze wydanie drukiem Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, czyli dzieła Luki Paciolego w 1494 roku w Wenecji. To naturalne, ponieważ wyznacza ono rzeczywisty początek ... czytaj więcej »

Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii. Wnioski dla Polski

Katarzyna Klimek
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Miejsce i rok wydania: Kraków 2010
Numer ISBN: 978-83-61686-16-3
Cena: 37.80 zł - nakład wyczerpany
Fragment: dostępny
Turystyka jest obecnie jedną z naj dynamiczniej rozwijających się na świecie dziedzin działalności gospodarczej. Istota turystyki tkwi w jej wieloaspektowości (heterogeniczności), gdyż działalność ta z jednej strony jest efektem przemian społeczno-ekonomicznych, a z drugiej - st... czytaj więcej »

Mikroekonomia dla studiów licencjackich

Zofia Dach
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Miejsce i rok wydania: Kraków 2010
Numer ISBN: 978-83-61686-24-8
Cena: 40.00 zł - nakład wyczerpany
Fragment: dostępny
Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiów licencjackich I roku wszystkich form studiów ekonomicznych (dziennych, wieczorowych i zaocznych). W pracy ujęto syntetycznie zagadnienia współczesnej mikroekonomii. Teorie i modele podano w formie opisowej i graficznej... czytaj więcej »

Polska wobec procesów globalizacji. Aspekty społeczno-ekonomiczne

pod redakcją Zofii Dach
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Miejsce i rok wydania: Kraków 2010
Numer ISBN: 978-83-61686-20-0
Cena: 37.80 zł
Fragment: dostępny
Opinie dotyczące zjawiska globalizacji są skrajne, od pozytywnych, po głosy o zdecydowanie negatywnym wydźwięku. Niezależnie od ocen wartościujących,nie ulega wątpliwości, że globalizacja zmieniła kształt oraz sposób funkcjonowania zarówno gospodarki światowej, jak i gospodarek ... czytaj więcej »

Zbiór zadań z mikroekonomii

Zofia Dach, Artur Pollok, Krystyna Przybylska
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Miejsce i rok wydania: Kraków 2010
Numer ISBN: 978-83-61686-28-6
Cena: 31.50 zł
Fragment: dostępny
Zbiór zadań z mikroekonomii adresowany jest do studentów uczelni ekonomicznych wszystkich kierunków i form studiów. Mogą z niego jednak z powodzeniem korzystać nie tylko studenci szkół wyższych, lecz wszyscy, którzy chcą poznać, poszerzyć czy też powtórzyć swoją wiedzę ... czytaj więcej »

Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych

pod redakcją Zofii Dach
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Miejsce i rok wydania: Kraków 2010
Numer ISBN: 978-83-61686-36-1
Cena: 37.80 zł
Fragment: dostępny
W ciągu ostatnich dwudziestu lat transformacji systemowej w Polsce jesteśmy świadkami bardzo dynamicznych i zróżnicowanych reakcji podmiotów gospodarczych i poszczególnych rynków na zmiany w otoczeniu ekonomicznym. Czynniki wywołujące zmiany w otoczeniu są wielorakie. Ogromny wp... czytaj więcej »

Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu

pod redakcją Heleny Tendery-Właszczuk
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Miejsce i rok wydania: Kraków 2010
Numer ISBN: 978-83-61686-32-3
Cena: 37.80 zł - nakład wyczerpany
Fragment: dostępny
Zakończenie wschodniego rozszerzenia Unii Europejskiej przypadło na okres, w którym gruntownym zmianom uległo otoczenie zewnętrzne tego ugrupowania integracyjnego. Przyśpieszający już mniej więcej od początku lat 90. XX w. proces globalizacji światowej gospodarki oraz glo... czytaj więcej »
Strona 1 z 3
1 2 3 »