Książki
Powiększ

Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych

pod redakcją Zofii Dach
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Miejsce i rok wydania: Kraków 2010
Numer ISBN: 978-83-61686-36-1
Cena: 37.80 zł
W ciągu ostatnich dwudziestu lat transformacji systemowej w Polsce jesteśmy świadkami bardzo dynamicznych i zróżnicowanych reakcji podmiotów gospodarczych i poszczególnych rynków na zmiany w otoczeniu ekonomicznym. Czynniki wywołujące zmiany w otoczeniu są wielorakie. Ogromny wpływ na gospodarkę narodową wywierają czynniki zewnętrzne. Gwałtowne otwarcie się gospodarki polskiej i jej konfrontacja z rynkami międzynarodowymi zbiegły się w czasie z procesami zachodzącymi w świecie, takimi jak: globalizacja i nasilające się tendencje integracji regionalnej, postępujące zróżnicowanie cywilizacyjno-dochodowe, rewolucja teleinformatyczna, kształtowanie się gospodarki opartej na wiedzy, gwałtowny wzrost znaczenia Chin i Indii jako nowych mocarstw XXI w. czy ostatni dotkliwy kryzys na rynkach finansowych. To zderzenie gospodarki polskiej z rynkiem światowym ma ogromny wpływ na dynamikę zmian procesów realnych i społecznych. Globalne trendy w połączeniu z uwarunkowaniami wewnętrznymi determinują warunki funkcjonowania różnych podmiotów gospodarczych i poszczególnych rynków.

(ze Wstępu)

Uwaga! Pełna wersja książki dostępna on-line. Pobierz poszczególne części:
Spis treści
Wstęp
Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6
Rozdział 7
Rozdział 8
Rozdział 9
Literatura