Wydawnictwo

Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie (PTE) specjalizuje się w wydawaniu podręczników akademickich i specjalistycznych publikacji książkowych z dziedziny ekonomii, zarządzania i finansów.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest również wydawcą czasopisma Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, którego celem jest popularyzacja wyników prac naukowych i artykułów pracowników wiodących uczelni w Polsce.

Zapraszamy do współpracy!