Wydawnictwo

Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie (PTE) specjalizuje się w wydawaniu podręczników akademickich i specjalistycznych publikacji książkowych z dziedziny ekonomii, zarządzania i finansów. Zapraszamy do współpracy!

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne  Oddział w Krakowie w latach 20032014 było również wydawcą czasopisma Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, którego celem była popularyzacja wyników prac naukowych i artykułów pracowników wiodących uczelni w Polsce.