Kontakt

Komitet Okręgowy
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Krakowie

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

właściwość miejscowa: województwo małopolskie

sekretarz Komitetu Okręgowego OWE: mgr Marta Pytel
tel. 601-580-544

e-mail: krakow.owe@pte.pl