Władze

Władze Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie
(kadencja 2015–2020)

 

Zarząd Oddziału

prezesprof. dr hab. Andrzej Prusek 
e-mail: andrzej.prusek@pte.pl

 

członkowie Prezydium:

dr Justyna Berniak-Woźny – wiceprezes
dr hab. Krzysztof Firlej – wiceprezes
mgr Małgorzata Karczewska – sekretarz
ks. mgr Przemysław Król
mgr Paweł Lewiński
mgr Andrzej Pytlik
dr hab. Krzysztof Wach

członkowie Zarządu:                   

dr Piotr Buła
dr hab. Janusz Fudaliński
prof. dr hab. Kazimierz Górka
mgr Zbigniew Karczewski
mgr Jakub Kwaśny
ks. dr Marek Leśniak
Łukasz Przechera
prof. dr hab. Krzysztof Surówka

 

Komisja Rewizyjna Oddziału

przewodniczący: mgr Józef Bałucki

zastępca przewodniczącego: dr Maria Urbaniec

sekretarz: mgr Dorota Ufir

członkowie:

mgr Anna Andrzejewska-Marska
Dominika Zębala