Organizacja pożytku publicznego

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne uzyskało w 2004 roku status organizacji pożytku publicznego. Stwarza to możliwość uzyskiwania dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności statutowej Towarzystwa poprzez przekazywanie na jego rzecz 1% podatku dochodowego.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz do innych darczyńców o wsparcie tą drogą działalności statutowej Towarzystwa. Świadomi jesteśmy, że Państwa wsparcie jest wyrazem zaufania do Towarzystwa, a jednocześnie zobowiązaniem do wytężonej pracy. Bez Państwa pomocy wiele działań Towarzystwa nie zostałoby podjętych.

Wpływy z 1% Państwa podatków będą przeznaczone na cele statutowe PTE, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • organizacji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
  • organizacji konwersatoriów naukowych w cyklu Czwartki u Ekonomistów i seminariów Forum Myśli Strategicznej,
  • dotacji dla publikacji i wydawnictw naukowych wydawanych przez Towarzystwo,
  • działań wspierających młodych ekonomistów.

Obowiązujące przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego wymagają wskazania przez podatnika  w zeznaniu rocznym organizacji pożytku publicznego, na konto której urząd skarbowy przekaże 1% podatku należnego. W przypadku darowizn na rzecz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w rocznym zeznaniu podatkowym należy wpisać numer KRS – 0000099464.

Szczegółowe informacje na temat przekazywania 1% swoich podatków znajdą Państwo pod tym linkiem: http://www.pit.pl/1procent/index.php

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie!