Członkostwo

Zobacz dlaczego warto być członkiem PTE:

Procedura przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa

1. Osoba ubiegająca się o członkostwo w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym:

 


    a) wypełnia deklarację członkowską (pobierz),
    b) opłaca składkę członkowską oraz opłatę rejestracyjną.

 


2. Decyzja o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa podejmowana jest na posiedzeniu Zarządu Oddziału.

 


3. Osoba ubiegająca się o członkostwo informowana jest listownie o stosownej decyzji Zarządu Oddziału.


Uwagi:

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne jako członkowie wspierający (szczegółowe informacje: rozdział 3 Statutu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego).

 


2. Wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych jest procedowany na posiedzeniu Zarządu Oddziału wyłącznie po stwierdzeniu wniesienia przez osobę aplikującą składki członkowskiej i opłaty rejestracyjnej.

 


3. Wpłaty składki członkowskiej oraz opłaty rejestracyjnej należy dokonywać na rachunek bankowy Towarzystwa
w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 60 85910007 0060 0430 0967 0002.

 


4. Aktualna wysokość opłat członkowskich:

  • opłata rejestracyjna (jednorazowa): 100 zł
  • roczna składka członkowska: 50 zł