O PTE

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. Powstało nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków, a także Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.

PTE jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów (The International Economic Association).

Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, realizując cele statutowe, prowadzi aktywną działalność popularyzatorską, naukową oraz edukacyjną w dziedzinie ekonomii poprzez wydawanie publikacji naukowych, opracowywanie ekspertyz i analiz ekonomicznych, organizowanie odczytów publicznych, seminariów dyskusyjnych, konferencji, kursów i szkoleń, a także poprzez organizowanie ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej na terenie województwa małopolskiego oraz studiów podyplomowych (czytaj więcej).

Misję Oddziału opisują słowa wypowiedziane przy zakładaniu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie w 1921 roku przez barona Jana Götza-Okocimskiego – pierwszego jego prezesa:
 
„Chcemy być okiem, które dostrzega bogactwa drzemiące w kraju i ludności. Chcemy być uchem, które chwyta potrzeby ogólne i środki dążące do ich zaspokojenia. Chcemy być mózgiem, który rozważa, krytykuje, wskazuje drogę. Niemniej jednak działalność nasza nie będzie tylko papierową, dydaktyczną lub agitacyjną. Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy, przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne".