Kursy i szkolenia

Serdecznie zapraszamy na nową edycję kursu kasjera kas złotowo-walutowych

 

Cel kursu

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu pracowników kas banków oraz kantorów. Podczas zajęć uczestnicy kursu zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie rozpoznawania autentyczności środków płatniczych, a także postępowania w przypadku wykrycia falsyfikatów.

Wykładowcy

Kurs prowadzony jest przez wykładowcę z wieloletnim doświadczeniem, a jednocześnie praktyka pracującego w NBP.

Termin

Nabór ciągły (kurs może zostać uruchomiony w dowolnym terminie po zebraniu grupy min. 6 osób).

Koszt

500 zł od osoby (cena obejmuje materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończenia kursu).

Rachunek bankowy: Krakowski Bank Spółdzielczy: nr 60 85910007 0060 0430 0967 0002
Tytuł wpłaty: Nazwa kursu i nazwisko uczestnika

Czas trwania

25 godz. (dwa dni). Kurs jest organizowany w soboty i niedziele.

Certyfikat

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu

Zaświadczenia ukończenia kursu są bezterminowe i dają prawo do pracy z gotówką, między innymi w kantorach i bankach.

Zapisy

Zapisz się na szkolenie poprzez formularz zgłoszeniowy.

Kontakt

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie
ul. Rakowicka 27; 31-510 Kraków
tel. 12 293 59 65
e-mail: krakow@pte.pl