IX Kongres Ekonomistów Polskich – Warszawa, 28–29.11.2013 r.

IX Kongres Ekonomistów Polskich: EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI. ODKRYWAĆ NATURĘ I PRZYCZYNY ZJAWISK GOSPODARCZYCH – Warszawa, 28–29 listopada 2013 r.

IX Kongres Ekonomistów Polskich ukierunkowany jest na dyskurs nad istotą i przyczynami przemian oraz nowych zjawisk w gospodarce światowej, regionalnej i krajowej, z uwzględnieniem wyzwań globalnych i aspektów prognostycznych. Kongres dotyczyć będzie nowych nurtów w ekonomii i innych dyscyplin w dziedzinie nauk ekonomicznych.

IX Kongres Ekonomistów Polskich – pobierz prezentację
IX Kongres Ekonomistów Polskich – pobierz ulotkę informacyjną

Szczegóły: http://kongres.pte.pl/kongres/