Sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Oddziału

Uprzejmie informujemy, że Zarząd naszego Oddziału na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2021 r. podjął uchwałę nr 49/2021 w sprawie zwołania i organizacji sprawozdawczo-wyborczego Zjazdu Oddziału.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd naszego Oddziału na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2021 r. podjął uchwałę nr 49/2021 w sprawie zwołania i organizacji sprawozdawczo-wyborczego Zjazdu Oddziału.

Zgodnie z § 45 statutu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zjazdu Oddziału Zarząd Oddziału podaje do wiadomości członkom zwyczajnym i honorowym Towarzystwa zrzeszonym w Oddziale co najmniej na 30 dni przed jego terminem. Wypełniając ten obowiązek niniejszym zawiadamiamy, że Zjazd Oddziału odbędzie się w dniu 20 września br. (poniedziałek) na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 w Pawilonie C w Nowej Auli. Obrady rozpoczną się o godz. 15:45 (w I terminie) lub o godz. 16:00 (w II terminie).

Informujemy, że we wszelkich sprawach związanych z organizacją sprawozdawczo - wyborczego Zjazdu Oddziału mogą się Państwo zwracać e-mailowo do sekretariatu Zjazdu Oddziału (Kraków, ul. Rakowicka 27 pok.-106, e-mail: krakow@pte.pl).

z wyrazami szacunku

Małgorzata Karczewska
członek zarządu - sekretarz

załącznik

załącznik

załącznik

Dodano: 2021-07-30, Odsłon (14)
« powrót