Zjazd Oddziału 4 kwietnia 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że Zarząd naszego Oddziału Towarzystwa na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2020 r. podjął uchwałę nr 44/2020 w sprawie zwołania i organizacji sprawozdawczo - wyborczego Zjazdu Oddziału. Zjazd Oddziału odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2020 roku (sobota).

Uprzejmie informujemy, że Zarząd naszego Oddziału Towarzystwa na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2020 r. podjął uchwałę nr 44/2020 w sprawie zwołania i organizacji sprawozdawczo-wyborczego Zjazdu Oddziału. Zjazd Oddziału odbędzie się w dniu 4 kwietnia br. (sobota). Zgodnie z § 45 statutu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zjazdu Oddziału Zarząd Oddziału podaje do wiadomości członkom zwyczajnym i honorowym Towarzystwa zrzeszonym w Oddziale co najmniej na 30 dni przed jego terminem. Wypełniając ten obowiązek niniejszym zawiadamiamy, że Zjazd Oddziału odbędzie się w dniu 4 kwietnia br. (sobota) na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 w Pawilonie G Sala nr 13. Obrady rozpoczną się o godz. 10.30 (w I terminie) lub o godz. 10.45 (w II terminie).

Informujemy, że we wszelkich sprawach związanych z organizacją sprawozdawczo- wyborczego Zjazdu Oddziału mogą się Państwo zwracać e-mailowo do sekretariatu Zjazdu Oddziału (Kraków, ul. Rakowicka 27 pok. -106, e-mail: krakow@pte.pl).

z wyrazami szacunku

Małgorzata Karczewska

członek zarządu - sekretarz

dokumenty w załączeniu

Dodano: 2020-03-02, Odsłon (259)
« powrót